Askelmerkit parempaan porrassiivoukseen

Porrassiivous ei ole rakettitiedettä, mutta puhdasta jälkeä ei synny sattumalta. Alla tärkeimmät asiat, joilla me Siivousmixissä varmistamme, että laatu on tasaista ja asiakas saa mitä lupaamme.

Kaikki lähtee työntekijöistä

Korkea laatu lähtee työntekijöistä. Tarkoituksemme on auttaa asiakkaitamme, ja se onnistuu parhaiten, kun autamme työntekijöitämme onnistumaan.

Kun työntekijöistä pidetään huolta ja työt suunnitellaan järkevästi, muun muassa sairaspoissaolot vähenevät ja työntekijöiden vaihtuvuus on pienempää. Ylpeys omaa työtä kohtaan kasvaa, kun onnistumiseen annetaan mahdollisuus.

Jokainen siivousmixiläinen saa kattavan perehdytyksen riippumatta aikaisemmasta kokemuksesta. Perehdytyksessä uusi työntekijä oppii Siivousmixin tavan toimia. Siivousmixin tapa on yksittäisten toimintatapojen lisäksi ennen kaikkea asenne, jolla työhömme suhtaudumme.

Laadunvalvonta

Kukaan ei ole täydellinen eikä seppä syntyessään, joten laatua on tarkkailtava ja mahdollisiin poikkeamiin on tartuttava heti. On tärkeää, että siivoojamme tietävät mitä heiltä vaaditaan, ja että heidän kehittymistään tuetaan. Laadunvalvonnan avulla korkeat tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Laadunvalvonnan voi jakaa kahteen osaan: omavalvonta ja työnjohdon laadunvalvonta. Omavalvonta tarkoittaa, että siivoojat käyvät siivoamansa taloyhtiöt säännöllisesti läpi ja tarkastelevat eri osa-alueita kriittisesti. Työnjohto tekee myös omaa laadunvalvontaansa. Tulokset käydään yhdessä läpi siivoojan ja työnjohtajan kesken. Tavoite on, että siivoojat kehittyvät työnjohdon tuella arvioimaan työnsä jälkeä itse.

Laadunvalvonta ei saa olla vain ylhäältä alas tulevaa virheiden osoittamista vaan yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen töiden tekemistä.

Riittävä työaika

Jotta siivooja voi onnistua, on hänellä oltava riittävästi aikaa tehdä työnsä hyvin. Jos työaika on laskettu liian tiukaksi, siivooja joutuu hosumaan ja juoksemaan raput läpi mahdollisimman nopeasti. Jatkuva kiire vaikuttaa paitsi laatuun myös motivaatioon.

Tarkoitus ei tietenkään ole, että aikaa käytetään mahdollisimman paljon. Työaika on käytettävä tehokkaasti ja järkevästi. Järkevää on vaikkapa se, että yhden siivoojan kohteet ovat mahdollisimman lähellä toisiaan, jolloin aikaa ei kulu paikasta toiseen siirtymiseen.

Oikeat menetelmät ja työvälineet

Kuten aiemmin mainittiin, porrassiivous ei ole rakettitiedettä. Ei ole yhtä oikeaa tapaa siivota. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö käytetyillä menetelmillä ja välineillä olisi suuri merkitys lopputulokseen.

Menetelmien tulee olla sellaiset, että likaa poistetaan, ei suinkaan levitetä. Aikaisemmin oli yleistä, että siivooja kuljetti mukanaan vesiämpäriä, jossa mopit kostutettiin. Vesi tietenkin tuli likaisemmaksi ja likaisemmaksi työn edetessä. Näin ollen likaa lopulta siirrettiin paikasta toiseen, vaikka se ei tietenkään ole siivouksen tarkoitus. Ei siis ole ihan sama miten siivotaan.

Välineiden pitää olla oikeanlaiset ja niistä on pidettävä huolta. Rikkinäisellä imurilla on hankala pitää matot puhtaina. Teemme jatkuvasti testausta parhaiden mahdollisten välineiden löytämiseksi. Käytämme esimerkiksi lattiamoppia, jota valmistetaan ainoastaan meille. Kuulostaa pieneltä asialta, mutta kun haetaan parasta mahdollista lopputulosta, pienet asiat ratkaisevat.

Mikko Haarni
mikko.haarni@siivousmix.fi