Siivousmix - yrittämistä toisessa polvessa

Liisa Haarni perusti Siivousmixin vuonna 1992 keskellä pahinta lamaa. Porrassiivoukseen erikoistunut yritys menestyi isojen kilpailijoidensa joukossa panostamalla laatuun ja asiakaspalveluun. Liisa pyöritti yritystä pitkään yhdessä miehensä Jyrkin kanssa, kunnes vuonna 2017 Liisan ja Jyrkin poika Mikko tuli mukaan perheyritykseen. Mikon on tarkoitus siirtyä toimitusjohtajaksi lähitulevaisuudessa. Liisalla ei kuitenkaan ole aikomusta jäädä vielä eläkkeelle vaan hän aikoo jatkossakin olla mukana perheyrityksen arjessa.

Mikä on roolisi Siivousmixissä?

Liisa Haarni: Toimitusjohtana tärkein tehtäväni on ihmisten johtaminen. Siivousmix on yhtä kuin työntekijämme, joten olen viime kädessä vastuussa, että ihmisillä on edellytykset tehdä työnsä mahdollisimman hyvin. Olen tietenkin myös vastuussa, että asiakkaamme saavat laadukkainta mahdollista palvelua.

Mikon tultua mukaan yritykseen iso osa ajastani on kulunut Mikon perehdyttämiseen. Haluan auttaa Mikkoa kehittämään Siivousmixiä vaikka välillä joudunkin painamaan jarrua ja korostamaan kärsivällisyyden merkitystä.

Mikko Haarni: Tehtäväni on kehittää muun muassa myyntiä ja markkinointia. Koen, että roolini on toimia vanhojen tapojen haastajana, jotta voisimme olla entistä parempia. Monta kertaa olen toisaalta joutunut toteamaan, että toimivaa ei kannata muuttaa. Muutos pelkän muutoksen takia on turhaa, se vie vain energiaa.

Lisäksi kaikki Siivousmixissä siivoavat, joten olen myös siivooja. Osallistun esimerkiksi uusien kohteiden startteihin ja kesällä pesen ikkunoita.

 

Minkälaista yhteistyö läheisen ihmisen kanssa on?

Liisa: Läheisen kanssa työskentely antaa paljon, mutta vaatii myös paljon. Suhteen täytyy kestää se, että kummastakin osapuolesta tulee esille puolia, joita ei ehkä muuten näe. Töissä on erilaiset ja selkeämmät vastuualueet kuin töiden ulkopuolella. Periaatteessa töissä ollaan työroolissa, vapaa-ajalla muussa roolissa. Aina näiden roolien erottaminen ei ole helppoa.

On hienoa, kun yritys saa jatkajan omasta lapsesta. Jos osaamme hoitaa tämän kunnolla, lujittaa se myös perheen yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Mikko: Yhteistyö äidin kanssa on välillä haastavaa. Olemme temperamentiltamme melko samanlaisia. Tulistumme nopeasti, joten kipinöiltä ei töissäkään ole vältytty. Onneksi lepymme yhtä nopeasti kuin suutummekin. Suhtaudumme molemmat Siivousmixiin intohimoisesti, joten on luonnollista, että konfiktejakin tulee. Eikä konflikteja edes kannata välttää. Pitää kuitenkin opetella olemaan rakentavasti eri mieltä vaikka se olisi vaikeaa. Meillä on yhteinen tavoite, se auttaa. Ainoastaan keinot tavoitteiden saavuttamiseksi eroavat välillä.

Työ perheyrityksessä on kuitenkin kokonaisuudessaan mielekästä. Tuntuu merkitykselliseltä, kun osa jotain itseään suurempaa.

 

Onko uusi tilanne tuonut erityisiä haasteita?

Liisa: Olemme mieheni kanssa tottuneet tekemään kaiken itse ja omalla tavallamme. On haastavaa antaa ohjaksia jonkun muun haltuun. Aikaisemmin me määrittelimme vauhdin ja suunnan, mutta nyt kun Mikko on mukana omien ideoidensa ja ajatustensa kanssa, on vain pysyttävä vauhdissa mukana. Myös ikä vaikuttaa suorituskykyyn, ei jaksa kuten nuorena.

Mikko: Huomaan usein olevani liian kärsimätön. Haluaisin jättää jälkeni yritykseen heti, haluan olla hyödyksi. Minun pitäisi muistaa, että toimintatavat ovat muovautuneet kolmenkymmenen vuoden aikana tietynlaisiksi eikä muutos ole koskaan helppoa. Olen myös oppinut, että tietyt asiat tehdään kuten tehdään, koska ne toimivat. Oma ego pitää siis pystyä jättämään välillä sivuun.

 

Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia teillä on?

Liisa: Sukupolvenvaihdoksen tavoitteena on turvata yrityksen ja sen työntekijöiden tulevaisuus, ja toisaalta mahdollistaa meille (Liisalle ja Jyrkille)  siirtyminen eläkkeelle, sitten kun aika on oikea. Tämä edellyttää tervettä kasvua ja toiminnan kehittämistä siten, että organisaatio tulee toimeen “omillaan”. Haluamme olla tulevaisuudessakin haluttu työnantaja ja yhteistyökumppani.

Mikko: Tavoitteeni on, että Siivousmix on tulevaisuudessa entistä halutumpi työnantaja. Sitä kautta voimme tarjota loistavaa palvelua asiakkaillemme ja kasvaa hallitusti sekä kannattavasti. Haluan muuttaa yleistä käsitystä minkälaista siivoustyö voi olla. On hienoa, että etenkin kotisiivouksen puolella on yrityksiä, jotka ovat tehneet hyvää työtä siivousalan imagon parantamisessa. Nuo yritykset inspiroivat meitäkin.

Tulevaisuus jännittää minua. Tulen olemaan vastuussa monesta muusta kuin itsestäni. Pelkään, etten onnistu saavuttamaan asettamiamme tavoitteita. Meillä on kuitenkin loistava porukka, joten uskon kaiken menevän hyvin.

 

Mikko Haarni
mikko.haarni@siivousmix.fi